Bescherming van de privacy

vloerverwarming-info.nl

Gegevens producent


Viega Nederland B.V.
Postbus 5170
1410 AD Naarden

of:

Viega Nederland B.V.
Amsterdamsestraatweg 45g
1411 AX Naarden
info@viega.nl
T +31-35 538 04 42
F +31 35 538 07 53

Kamer van Koophandel Gooi en Eemland

nr. 32088642

BTW nr. NL810182713B01

Verklaring rond de bescherming van de privacy


Viega neemt de bescherming van persoonsgerelateerde informatie zeer ernstig. Wij willen dat u weet welke informatie we opslaan, en hoe we die gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen, die er voor zorgen, dat de voorschriften rond de privacy worden nageleefd.

Anoniem bezoeken
U kunt de niet gepersonaliseerde websites van Viega in principe bezoeken, zonder ons mede te delen, wie u bent. Wij kennen alleen de naam van uw Internet Service Provider (uw IP-adres), de webpagina van waaruit u ons bezoekt, de datum, de tijd en de websites, die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Als individuele gebruiker blijft u hierbij anoniem.

 

Persoonsgerelateerde gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens, die verband houden met u persoonlijk. Daaronder vallen gegevens zoals uw naam, uw adres, uw postadres, uw telefoonnumer. Gegevens, die niet direct met uw werkelijke identiteit in relatie kunnen worden gebracht (zoals bijvoorbeeld de verblijfsduur op de website of het aantal gebruikers op de website), vallen daar niet onder. Persoonsgerelateerde gegevens worden bij Viega bijgehouden, als u die spontaan mededeelt, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeldingsformuler of als u zich registreert voor persoonlijke diensten. De in uw formulier ingevoerde gegevens worden alleen in verband met het betrokken doel opgeslagen. Zo hebben we bijvoorbeeld uw volledig adres nodig, om een vacature af te wikkelen. Het doorgeven van uw gegevens aan derden is uitgesloten.

 

Herroepingsrecht
U kunt zoals de wetgeving dat voorziet het gebruik van uw gegevens op elk ogenblik herroepen. Indien u zich schriftelijk of elektronisch richt tot onze Webmaster, zullen uw gegevens per kerende voor deze verwerking worden vergrendeld. Daarnaast heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op inzage, het vergrendelen, en het wissen van de door ons bewaarde gegevens. U heeft op elk ogenblik het recht, informatie te vragen over de door ons opgeslagen gegevens en het doel ervan.

 

e-Mail informatie
Wij informeren u graag over ons aanbod. Als we daarvoor uw e-Mailadres mogen gebruiken, moet u ons daarvoor op het betrokken formulier persoonlijk expliciet toestemming geven. Deze toestemming kan u op elk ogenblik terug intrekken. Richt u zich daartoe schriftelijk of elektronisch tot onze Webmaster.

 

Gebruik van 'cookies'
Op onze pagina's worden 'cookies' gebruikt. Een cookie is een kleine dataset, die op uw harde schijf kan worden opgeslagen. Deze dataset wordt door de webserver, waarmee u via uw web-browser (bijv. Internet Explorer, Netscape Navigator of Mozilla Firefox) een verbinding opbouwde, gegenereerd en naar u verzonden. Door de cookie kunt u bij een volgend bezoek aan de website terug worden herkend, zonder dat data, die u eerder al intikte, nogmaals moeten worden ingetikt. De meeste browsers zijn tegenwoordig standaard zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U beschikt echter over de mogelijkheid, uw browser in te stellen op het weigeren van cookies, of het vooraf toestemming vragen voor het accepteren. Het uitschakelen van de cookies laat alleszins niet toe bepaalde deelbereiken van de homepage op te roepen zonder foutmelding. Bovendien kunt u cookies ook op elk ogenblik op uw systeem (bijv. in de Windows Explorer) wissen. Gebruikt u hiervoor de helfunctie van uw bedrijfssysteem.

 

Links naar andere websites
Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. We hebben geen invloed op het feit, of de eigenaars daarvan zich houden aan de bepalingen in verband met de privacy. Ook hebben we geen enkele invloed op de juistheid van de inhoud van die websites. Daarom wijzen we elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites af.

 

Merken
Tenzij anders aangegeven zijn alle merktekens op deze internetpagina's merkrechterlijk beschermd door Viega.

 

Auteursrechten
Het auteursrecht voor de op deze internetpagina's weergegeven teksten, afbeeldingen, tekeningen, geluiden, animaties en video's en hun schikking ligt bij Viega. Overnames op om het even welke wijze, verder leiden of elk ander gebruik is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Viega.

 

Verantwoordelijkheid
Viega doet alle moeite, om de op deze internetpagina's voorgestelde informatie aan te passen aan de recentste stand. Er kan echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie.

Voor zover niet anders aangeven, is om het even welke aansprakelijkheid - om gelijk welke rechtsgrond - op basis van schade, die resulteert uit het gebruik van deze internetpagina's of de informatie daaruit, uitgesloten.

 

Vragen en commentaar
Voor vragen, suggesties of commentaar rond het thema privacy richt u zich per e-mail tot onze Webmaster.De snelle ontwikkeling van nieuwe internet-technologiën maken van tijd tot tijd aanpassingen aan onze Privacy Policy nodig. Op deze plaats wordt u over wijzigingen.