FAQ's

voor installateurs

Vloeropbouw bij vloerverwarming met Viega

Hoe is de optimale opbouw van vloerverwarming?

De opbouw van vloerverwarming is zeer complex. Daarom is het juist berekenen van vloerverwarming van groot belang.

Waarop moet worden gelet bij de verschillende vloerafwerkingen?

Er moeten alleen afwerkingen worden gebruikt die geschikt zijn voor de combinatie met vloerverwarming en door de fabrikant worden voorgeschreven. De warmtegeleidingsweerstand mag maximaal R= 0,15 m2 K/W zijn, zodat de warmte optimaal aan de te verwarmen ruimte kan worden afgegeven. Zie in dit verband ook onze bijlage "Fonterra vloer- en wandverwarming - ontwerpen en toepassen".

Fonterra vloerverwarming - Plannen en toepassen

Is de grootte van de tegels van belang bij het ontwerp?

Ja, alleen bij het renoveren met het Fonterra Reno systeem.

Waarop moet worden gelet bij contactgeluidsisolatie?

De contactgeluidsisolatie moet als gesloten overgang tussen de systeemplaten doorgaand worden aangebracht. Op vloerdelen waar contact is met wanden, doorgangen en aangebouwde (vloer)delen, moeten overlappingsstrips worden aangebracht. De toe te passen dikte moet worden bepaald door te meting vanaf de onderzijde van de isolatielaag tot ca. 2 cm boven de deklaag. De contactgeluidsisolatie moet zijn afgestemd op de belasting in de gebruiksfase

Heeft u nog andere interessante tips?

Stuur ons uw tip voor de FAQ pagina. Bij de volgende update van deze site kunnen we meteen uw vraag en het antwoord ten behoeve van u en andere geïnteresseerden weergeven.

Tip voor de FAQ van Viega

faq