Begrippenlijst

A

Aardwarmte

Zie geothermie

Aanvoer/voorlooptemperatuur

In de verwarmingstechniek wordt het water dat in het verwarmingssysteem gebracht wordt "aanvoer" genoemd. Logischerwijs wordt de temperatuur van dat water aangeduid met "aanvoertemperatuur".

B

Betonkernactivering

In de constructieve betonnen vloeren worden leidingen aangebracht waardoor water kan stromen. Er zijn vloersystemen waarin deze koel- en verwarmingsleidingen al fabrieksmatig zijn aangebracht, ook zijn er systemen waarin dit op de bouwplaats in de ruwbouwfase plaatsvindt. De constructieve betonnen vloer vervult zo de functie van zowel koel- als verwarmingselement.

 

C

Convectie

Geleiding (convectie) is een natuurkundig begrip. Het betreft het transport van deeltjes, die thermische energie bevatten. Bij conventionele radiatorverwarming, wordt lucht aan het radiatoroppervlak opgewarmd, waarna het naar boven stroomt. Aan de onderzijde wordt nieuwe, nog koude lucht aangetrokken, die dan vervolgens weer opgewarmd wordt.

D

Droogbouw

Droogbouwsystemen  worden op een vlakke en stabiele ondergrond aangebracht. Met de Fonterra gietmassa is het mogelijk om nagenoeg alle soorten vloerbedekking toe te passen. Een droogbouwsysteem reageert zeer snel en er wordt nagenoeg geen vocht in de ruimte gebracht.

Dakspant

Parallelle schuin aflopende onderdelen die de dakbedekking ondersteunen.

Dauwpuntverschuiving

In de bouw wordt het dauwpunt bereikt als er condensatie van waterdamp optreedt in de muur. Wordt er binnenshuis gestookt, bevat de warme lucht meer waterdamp dan de buitenlucht. De waterdamp-rijke binnenlucht migreert door de muur van binnen naar buiten. Omdat het tijdens het transport steeds kouder wordt, condenseert er waterdamp in de muur. Het punt, waarop de eerste condensatie plaats vindt heet het dauwpunt. Door veranderingen in de constructie, zoals het inbouwen van isolatie, moet er rekening mee worden gehouden dat het dauwpunt verschuift.

DIN

Het Deutsches Institut für Normung (afgekort DIN), is de Duitse nationale normeringsinstantie, gevestigd in Berlijn. Het Deutsches Institut für Normung zorgt voor uitgifte van in Duitsland geldige normen uit, al dan niet gebaseerd op Internationale Organisatie voor Standaardisatie(ISO)- en/of Europese Norm (EN)-normen.

Duurzame energie

Duurzame energie, dat wil zeggen natuurvriendelijke energie, die óf onbeperkt tot onze beschikking is (wind- en zonne-energie) of die in afzienbare tijd weer aangroeit, zoals hout.

E

Estriklaag

De estriklaag, ofwel vloerbepleistering, is het deel van de vloerconstructie dat zich tussen de betonnen etagevloer en de bovenste vloerafwerking bevindt. Vloerverwarming wordt bij nieuwbouw in de estriklaag gelegd. Bij toepassing in bestaande bouw, kan bijvoorbeeld met Fonterra Reno, de vloerverwarmig zowel op de estriklaag als op de tegels worden aangebracht.

F

Fonterra

Het vloer- en wandverwarmingssysteem van Viega.

G

Gietmassa

Een zeer dunne afwerkvloer. De Fonterra gietmassa is na uitharding geschikt voor alle gangbare vloerbedekkingen. Na 24 uur geschikt voor tegels, na 3 dagen geschikt voor het aanbrengen van laminaat of parket.

 

Geothermie

 Vakterm voor de in de aarde aanwezige energie (aardwarmte).

H

Hoog rendement verwarming

Hoog rendement verwarming is zeer efficient, omdat warmte wordt teruggewonnen uit de warme afgas. Hoog rendement verwarming kan met zowel olie als gas als brandstof.

Houtpellet verwarming (pelletkachel)

Verwarming, waarbij houtpellets (pellets geperst van houtspaanders en zaagsel) verstookt worden.

K

Koeling

Koeling door middel van vloerverwarming wordt steeds meer toegepast omdat huizen steeds beter geïsoleerd worden. Het water wordt meestal gekoeld door middel van een koelmachine of indirect door middel van grondwater afkomstig uit het primaire circuit van de grondwater warmtepomp.Het energieverbruik van deze vorm van koeling is aanzienlijk lager in vergelijking met een airconditioning.

L

Lage temperatuursysteem

Op lage voorlooptemperaturen ingestelde verwarmingssystemen, zoals hoog rendement ketels of warmtepompen, veelal gecombineerd met oppervlakteverwarming.

Legraster

Onderliggende afstand van de vloerverwarmngbuizen in de vloer.

N

Natbouw

Een veel toegepaste vorm van vloerverwarming is natbouw. Bij dit systeem wordt de verwarmingsbuis volledig en direct in een zand-cementafwerkvloer gestort.

O

Oppervlakteverwarming

Warmteverdeling over grotere oppervakken, dankzij de warmte die door vloeren en plafonds aan de ruimte wordt afgegeven.

Opbouwhoogte

De opbouwhoogte is de hoogte, die nodig is om de vloerverwarming te kunnen inbouwen.

P

Plafondkoeling-verwarming

Een oppervlaktetemperatuursysteem is gebaseerd op hetzelfde principe als vloerverwarming, waarbij de verwarming in het plafond is ingebouwd. Men spreekt veelal over plafondverwarming, echter wordt dit systeem veelal ingezet voor koeling. Warmte stijgt immers op en koele lucht daalt naar beneden. Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt in kantoren omdat daar veel warmte al beschikbaar is door de aanwezigheid van warmtebronnen zoals PC´s.

Houtpellet verwarming (pelletkachel)

Verwarming, waarbij houtpellets (pellets geperst van houtspaanders en zaagsel) verstookt worden.

Polybutyleen buis (PB-buis)

Zeer flexibele buigzame polybuteen buis met optimale debietwaarden en de beste verwerkingseigenschappen. De basiscomponent van alle Viega Fonterra vloerverwarmingssystemen.

Primaire energie

Betreft energiebronnen als fossiele brandstof, duurzame energie of kernenergie.

R

Radiator

Kenmerkend voor alle conventionele radiatoren is, dat stralingswarmte wordt afgegeven aan de aanliggende ruimte.

Regelgedrag

Het regelgedrag is in dit geval het gedrag van een verwarming bij regeling door bijvoorbeeld een thermostaat. Reageert de verwarming snel of traag? Nauwkeurig of onnauwkeurig? Hoe snel wordt de gewenste temperatuur bereikt?

Retour/teruglooptemperatuur

In de verwarmingstechniek noemt men het water dat vanaf de radiator of de vloerverwarming terugloopt naar de ketel, de retour. Logischerwijs noemt men de temperatuur van dit teruggevoerde water, de retourtemperatuur.

S

Servomotor

Elektrisch gestuurde afsluiter op de verdeler. Deze zorgt voor minder of meer doorstroming in het systeem. De servomotor wordt aangesloten op de basisunit. Deze unit staat in verbinding met de ruimtethermostaten.

Steptec

Voorwandsysteem voor de snelle installatie met weinig onderdelen. Flexibele vormgeving van de badkamer door voorwand-bouwsysteem met slechts één rail en één verbinder.

 

T

Tackersysteem

Met een Tackersysteem, zoals toegepast in de nieuwbouwfase, worden de buizen van de vloerverwarming op onderliggende platen met rasterfolie getackerd. Benodigdheden: tackernagels, tackerapparaat, rasterfolie en polystyreen tackerplaat.

Thermostaat

Apparaat uit de meettechniek, dat er voor zorgt dat een vooraf ingestelde temperatuur wordt gerealiseerd en gehandhaafd blijft.

V

Verwarmingskring

Totale lengte van een vloerverwarmingsbuis. Afhankelijk van de diameter heeft deze een maximale lengte. Vuistregel is hoe groter de diameter, hoe langer de kring mag zijn.

Vloeropbouw

Meubels, gewichten, loopbelasting. De vloer is een belangrijk "wegdek" en moet bestand zijn tegen zeer uiteenlopende belastingen. Daarom is een juiste vloeropbouw (opbouw van de verschillende lagen, gietmassa, contactgeluidsisolatie) van groot belang. Betreft het een opbouw bovenop een systeem vloerplaat of op een etagevloer boven een verwarmde ruimte? Hoe hoog mag de opbouwhoogte zijn? Welke vloerafdeklaag wordt gekozen? Om al deze factoren in de overwegingen te kunnen meenemen, heeft Viega een belangrijke adviesinstrument ontwikkeld, speciaal voor professionele installateurs: de vloerenconfigurator. Hiermee wordt kan elk type vloerverwarming worden ontworpen, rekening houdend met alle denkbare uitgangspunten. Neem hierover contact op met onze service afdeling.

W

Warmtebehoefte

In de bouwtechniek wordt onder warmtebehoefte verstaan: de warmtetoevoer die nodig is, om een bepaalde ruimtetemperatuur te bereiken. Dit wordt uitgedrukt in Watt. Hoe beter de isolatie van een gebouw geïsoleerd, hoe geringer de warmtebehoefte.

Warmtepompen

Bijzondere milieuvriendelijke en energie-efficiënte verwarmingsmethoden, waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke energiebronnen zoals aardwarmte, lucht of grondwater.

Wandverwarming

Verwarming, over de in de wanden aan te brengen verwarmingsleidingen.

Z

Zonnecollectoren

Op het dak wordt een zonnecollector geplaatst die gevuld is met een vloeistof meestal antivries. De collector vangt het zonlicht op zodat de vloeistof opwarmt. Deze vloeistof geeft zijn warmte, via een warmtewisselaar af aan het leidingwater in een boiler.