Waarom met vloerverwarming

de stookkosten duidelijk afnemen.

Minder kosten met vloerverwarming

Besparingsfactor 1: lage aanvoertemperatuur

Conventionele radiatoren werken met een relatief hoge aanvoertemperatuur van ca. 70 °C. Het water dat in het verwarmingssysteem stroomt, moet daarom tot minstens 70 °C verwarmd worden. Om met  vloerverwarming een vergelijkbaar wooncomfort te bereiken, kan worden volstaan met een aanvoertemperatuur van 35 °C. Zo kan er tot 20 % (primaire) energie worden bespaard.

Besparingsfactor 2: lagere behaaglijke ruimtetemperatuur

Bij vloerverwarming wordt een persoonlijk gevoel van behaaglijkheid al bereikt bij een lagere ruimtetemperatuur van 20 ˚C, ten opzichte van 22 ˚C bij traditionele radiatoren. Hierdoor kan een energiebesparing worden bereikt van 10 tot 12 % per jaar.

Besparingsfactor 3: combinatie met duurzame energie

Een laagtemperatuursysteem als wand- en vloerverwarming kan prima worden gecombineerd met duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte en zonne-energie. Zo wordt door bijvoorbeeld met een warmtepomp en vloerverwarming de hoogste efficiency gerealiseerd, vanwege de geringe aanvoer- en retoutemperatuur.

Besparingsfactor 4: overheidseisen

Duurzaam bouwen en renoveren is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar wordt ook vereist door de overheid.