FAQ's

voor installateurs

Headline

Wat mag de vloerbelasting zijn bij Fonterra Reno?

Bij de technische gegevens van Fonterra Base wordt gesproken over een loopbelasting van 5 en 60 kN/m². Wat mag de loopbelasting zijn bij Fonterra Reno?

De loopbelasting is bij Fonterra Reno afhankelijk van de vloeropbouw en kan door de installateur in ons Service Centrum worden opgevraagd. E-mail Service Center, service-techniek@viega.nl,

Fonterra Reno

Wat zijn de maximale lengten van de verwarmingskringen met de verschillende typen Fonterra buizen?

Bij een specifieke warmteprestatie van 80 W/m² en een temperatuurverschil Δ θ = 10 K, zijn de maximale buislengtes in de verwarmingskringenen met de verschillende typen Viega Fonterra buizen, respecievelijk: 12 x 1,3 mm = 80 m; 15 x 1,5 mm = 100 m; 17 x 2,0 mm = 120 m; 20 x 2,0 mm = 150 m en 25 x 1,5 mm = 200 m. Bij het ontwerp moet in elk geval de lengte van de aansluiting op de verdeler worden meegenomen.

Welke warmteprestaties kunnen met de Fonterra systemen worden gerealiseerd?

De warmteprestatie is van vele verschillende parameters afhankelijk, zoals het type Fonterra systeem, Ruimtetemperatuur, aanvoertemperatuur, verlegafstand, vloersamenstelling en de afdeklaag. Om nauwkeurig te kunnen ontwerpen helpen wij u graag. Neem als installateur daarom hierover contact met ons Service Centrum op. E-mail Service Center, service-techniek@viega.nl,

Wat is het optimale legraster van de buisleidingen?

De legafstand is optimaal, als de meest gelijkmatige oppervlaktetemperatuur wordt gerealiseerd. In principe betekent dit dat voor het beste resultaat het raster, waarin de buisleidingen gelegd worden, zo nauw mogelijk moet worden gekozen. De legafstanden voor de voorgefreesde sleuven zijn afhankelijk van het gekozen Fonterra systeem. Om te kunnen komen tot een nauwkeurig ontwerp, bieden wij graag de juiste ondersteuning. Installateurs kunnen gratis advies inwinnen bij ons Service Centrum. E-mail Service Center, service-techniek@viega.nl,

Hoe hoog is de maximale gebruikstemperatuur voor de polybuteen leidingen en de fittingen?

De waarde voor een maximale gebruikstemperatuur, kan pas echt worden beoordeeld als ook de bedrijfstijd en de druk in aanmerking worden genomen. De Fonterra systemen worden aan de hand van de geldende normen en standaardwaarden van de betreffende gebruiksklasse getest, goedgekeurd en door onafhankelijke derden gecertificeerd. Het polybuteen systeem werd getest op gebruiksklasse 4 / 8 bar.

Heeft u nog andere interessante tips?

Stuur ons uw tip voor de FAQ pagina. Bij de volgende update van deze site kunnen we meteen uw vraag en het antwoord ten behoeve van u en andere geïnteresseerden weergeven.

Tip voor de FAQ van Viega

faq