FAQ's

voor eigenaren

Kosten sparen

Heeft het nut om bij vloerverwarming een nachtverlaging in te stellen?

Het hangt van de aard van het huis en de reactietijd van vloerverwarming af. Hoe beter een huis is geïsoleerd, hoe meer het effect van een verlaging. Hoe trager de reactie van de vloerverwarming (vloeropbouw), hoe groter de kans dat een verlaging niet van toepassing is.

Bespaart men met vloerverwarming daadwerkelijk geld?

Conventionele radiatoren werken met een hoge aanvoertemperatuur van ca. 70 °C. Dat kost natuurlijk veel energie. Een oppervlakteverwarmingssysteem, zoals vloerverwarming, werkt aanmerkelijk efficiënter en economischer. Deze zogenoemde “lage temperatuursystemen” werken met een lagere aanvoertemperatuur van ca. 35 °C, waarmee hetzelfde wooncomfort wordt bereikt. Zo wordt er afhankelijk van het type gebouw, tot 20% energiebesparing gerealiseerd. De effectiviteit wordt nog verder bevorderd door de inzet van duurzame energiebronnen, zoals de aardwarmtepomp, waarmee ten opzichte van de traditionele aardgasgestookte installaties op een lager temperatuurniveau wordt gewerkt.

Is de warmteverdeling eigenlijk nog van belang voor energiebesparing, als een nieuwe ketel al zo weinig energie gebruikt?

De warmteverdeling is net zo bepalend voor de energiebesparing als de warmtewinning. Want voor optimale energie-efficiency moet het totale verwarmingssysteem in ogenschouw genomen worden. Bovendien is bij goed geïsoleerde huizen juist de warmteverdeling van grote invloed op de behaaglijkheid. Hier scoren vloerverwarmingssystemen veel beter dan de conventionele radiatoren.

Hoe verhouden zich de montagekosten in vergelijking met de montagekosten van conventionele radiatoren?

De kosten voor inbouw van moderne vloerverwarming wijken niet af van die voor de traditionele radiatoren. Niet voor niets worden vandaag de dag meer dan 50% van één- en tweegezinswoningen opgeleverd met vloerverwarming.

Hoe hoog zijn de onderhoudskosten van vloerverwarming?

Vloerverwarming is in de regel onderhoudsvrij. Voorwaarde daarbij is echter wel dat het ontwerp en de installatie door een erkend gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd en dat kwalitatief hoogwaardig materiaal wordt toegepast.

Wordt vloerverwarming verplicht gesteld door de overheid?

De wettelijke voorwaarden voor subsidiemogelijkheden veranderen voortdurend. Op dit moment zijn er in Nederland verschillende subsidiemogelijkheden ter bevordering van het gebruik van duurzame energie. Kijk daarvoor op:

Subsidies

Kan ik zelf vloerverwarming leggen?

In principe wel. De kans bestaat echter dat een ondeskundig ontwerp of het ondeskundige leggen de aanleiding is voor grote problemen in een latere fase. Dit, omdat er bij de installatie met uiteenlopende technische en natuurkundige aspecten rekening gehouden moet worden. Fouten komen pas naar voren in de gebruiksfase, in de vorm van storingen of problemen met het inregelen en instellen.

Hebt u nog interessante tips?

Stuur uw persoonlijke tip naar ons. Bij de volgende update van deze site, kunnen wij in de FAQ's nadere aandacht besteden aan de tip en het antwoord daarop.

Tips voor de FAQ

faq