FAQ's

voor eigenaren

Veel gestelde vragen vloerverwarming

Reageert vloerverwarming trager dan een radiator?

In vergelijking met vloerverwarming, reageert de conventionele radiatorverwarming aanmerkelijk sneller. Bij het instellen van de thermostaat, wordt de radiator meteen warmer. Een systeem met vloerverwarming, optimaal ingesteld, regelt de warmtehuishouding continue zelf, autonoom. Het temperatuurverschil tussen het verwarmend oppervlak en de ruimte is zeer klein en wordt afhankelijk van elkaar permanent geregeld. Omdat er geen kritische opwarm- of afkoelfase is, wordt energie bespaard. Door een kamerthermostaat wordt het verschil tussen de temperatuur van het verwarmend oppervlak en die van de betreffende ruimte klein gehouden. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe beter het zelfregelend effect tot zijn recht komt. Dit betekent dat het zelfregelend het beste tot zijn recht komt met een regeling (thermostaat) per individuele ruimte. Bij toepassing in bestaande bouw, kan gebruik gemaakt worden van draadloze thermostaten.

Is vloerverwarming in de badkamer voldoende?

Dit hangt van verschillende factoren af: hoe oud is de bouw? Welke warmtecapaciteit is nodig? Welke oppervlakte is beschikbaar voor de installatie van oppervlakteverwarming? Als vuistregel geldt dat vloer- en wandverwarming worden gecombineerd voor het optimale resultaat. Beide typen verwarming werken met dezelfde voorlooptemperatuur en kunnen worden aangesloten aan dezelfde verdeelunit.

Warmtebehoefte in de begrippenlijst opzoeken

Hoe kan ik een handdoekradiator monteren na de badkamerrenovatie?

Wij adviseren u: Als u in de badkamer wandverwarming installeert, kunt u tegelijkertijd op de wand een handdoekrek monteren. Met behulp van een zogenoemd “Thermografiefolie” kunt u het leidingstelsel in de wand volgen, waarmee u nauwkeurig de optimale plaats kunt bepalen voor de plaatsing van het rek. De gelijkmatige verwarming van de wand droogt de handdoeken beter dan de conventionele badkamerradiator.

Kan de ruimte ook worden gekoeld met vloerverwarming?

Ja, dat gaat zelfs heel goed. In de winter zorgt vloeverwarming voor aangename warmte. In de zomer kunt u de ruimtetemperatuur met maximaal 4 °C verlagen, afhankelijk van de mogelijkheden die uw installatie daarvoor biedt. In dat geval wordt er door reversibele warmtepompen koel water, uit bijvoorbeeld de bron, door de vloerwarming gepompt

Zijn er gezondheidsrisico's verbonden aan het toepassen van vloerverwarming?

Nee. Toen vloerverwarming nog in de kinderschoenen stond, bestond er bij sommige medici enig voorbehoud. Dit, omdat de hogere temperaturen van vloerverwarming wellicht aderaandoeningen zouden kunnen veroorzaken, zoals besenreisern en spataderen. Inmiddels is de oppervlaktetemperatuur van vloerverwarmingen vastgelegd in de betreffende DIN-norm en mag niet hoger zijn dan de kritieke ruimtetemperatuur van 29 °C en de badtemperatuur van 33 °C. Daarnaast wordt de nieuwbouw tegenwoordig zo goed geïsoleerd, dat de oppervlaktetemperaturen met 24- of 25°C behoorlijk lager zijn. Gezondheidsrisico’s kunnen daarmee nagenoeg worden uitgesloten. Los van het type verwarming geldt dat aderaandoeningen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, door veel beweging in de buitenlucht en het beperken van lang zitten of staan.

Welke prestatie levert wandverwarming ten opzichte van vloerverwarming?

De prestaties zijn afhankelijk van de ruimtetemperatuur, de aanvoer- en de retourtemperatuur en de eigenschappen van de vloer en de wand. Bij wandverwarming is 50% minder oppervlak nodig dan bij vloerverwarming. Dat betekent dat de prestaties van wandverwarming minstens tweemaal beter zijn dan die van vloerverwarming. In het geval dat wand- en vloerverwarming worden gecombineerd, kan de aanvoertemperatuur worden verlaagd, hetgeen een aanmerkelijke energiebesparing betekent.

Hebt u nog interessante tips?

Stuur uw persoonlijke tip naar ons. Bij de volgende update van deze site, kunnen wij in de FAQ's nadere aandacht besteden aan de tip en het antwoord daarop.

Tips voor de FAQ

faq